Privatnost

Pravila privatnosti na lookbook.hr

1. Uvod

Pravila privatnosti opisuju na koji način društvo Arena Center Zagreb d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vice Vukova 6, OIB: 83997642580 (dalje u tekstu: Društvo) postupa s osobnim podacima koje ste nam pružili tijekom korištenja web stranice lookbook.hr, ali i u nekim drugim slučajevima, kao što je prijava na nagradni natječaj ili nagradnu igru. Radi izbjegavanja bilo kakve sumnje, kada Društvo zaprima osobne podatke koje ste pružili tijekom korištenja web stranice Društva, ono se smatra voditeljem obrade tih osobnih podataka, osim ako u konkretnom slučaju ne bude određeno drugačije. Pravila privatnosti primjenjuju se neovisno o tome upotrebljavate li računalo, mobilni telefon, tablet ili drugi uređaj da biste pristupili Internet stranici lookbook.hr.

Važno je da pozorno pročitate ova Pravila privatnosti jer svaki put kad upotrebljavate naše usluge (opisane niže) pristajete na uvjete opisane u ovim Pravilima.  Ako ne prihvatite uvjete opisane u ovim Pravilima, odnosno ne date privolu za obradu osobnih podataka (ako je ona u konkretnom slučaju potrebna), nećete moći upotrebljavati naše usluge. Međutim, napominjemo da Društvu niste dužni pružati osobne podatke, odnosno ne postoji nikakva posljedica ako se takvi podaci ne pruže. Društvo može izmijeniti ili dopuniti ova Pravila u svakom trenutku te će se na web stranici Društva uvijek nalaziti posljednja verzija Pravila privatnosti. Molimo provjerite datum stupanja na snagu objavljen pri vrhu da biste vidjeli kad su Pravila privatnosti zadnji puta ažurirana.

2. Načela obrade osobnih podataka

Društvo obrađuje osobne podatke u skladu sa sljedećim načelima:

 • osobni se podaci obrađuju na zakonit, pošten i transparentan način u odnosu na korisnike,
 • osobni se podaci prikupljaju samo u određene, eksplicitne i legitimne svrhe i ne obrađuju se na način koji nije u skladu s tim ciljevima,
 • osobni podaci moraju biti adekvatni, relevantni i ne prekomjerni u odnosu na svrhu za koju se prikupljaju i/ili dalje obrađuju,
 • osobni podaci moraju biti točni i, ako je to potrebno, ažurirani;
 • moraju se poduzeti sve razumne mjere za brisanje ili ispravljanje netočnih, nepotpunih podataka, s obzirom na svrhe za koje su prikupljeni ili za koje se dalje obrađuju,
 • osobni podaci ne čuvaju se dulje nego što je potrebno za svrhe za koje su prikupljeni ili za koje se dalje obrađuju,
 • osobni podaci bit će sigurno obrađeni, osiguravajući zaštitu od nezakonitog ili neovlaštenog pristupa, gubitka, uništenja i oštećenja.

Društvo će nastojati osigurati privatnost osobnih podataka na način kako to zahtijevaju primjenjivi propisi. Društvo će, u svrhe dokazivanja poštovanja načela navedenih u gornjim točkama, dokumentirati pravila i uvjete za obradu osobnih podataka.

3. Opseg prikupljanja osobnih podataka i svrha obrade

Pod osobnim podacima smatraju se osobni podaci koje nam pružite. Društvo prikuplja osobne podatke u sljedećim slučajevima:

 • prilikom prijave na periodični bilten (newsletter)
 • prilikom prijave na nagradne igre i natječaje
 • prilikom posjete web stranici lookbook.hr

Ovisno o okolnostima, Društvo može prikupljati sve ili neke od sljedećih kategorija osobnih podataka:

 • ime i prezime,
 • dob,
 • adresa elektroničke pošte,
 • kućna adresa,
 • telefonski broj,
 • podatke o Vašoj trenutnoj lokaciji,
 • podatke s bankovnih kartica, poput IBAN-a,
 • fotografije lica,
 • osobni podaci do kojih se dolazi temeljem Vašeg posjeta web stranici lookbook.hr

Društvo prikuplja gore navedene osobne podatke temeljem Vaše privole, zato što je obrada nužna za potrebe naših legitimnih interesa ili zato što je nužna za izvršavanje ugovora. Legitimni interesi se očituju u unapređenju naših usluga i cjelokupnog poslovanja te promidžbi Arena Centra. Napominjemo da privolu možete povući u svakom trenutku, no od trenutka povlačenja pa nadalje nećete biti u mogućnosti koristiti usluge dostupne na web stranici lookbook.hr. Privola se povlači putem obavijesti Društvu, sukladno točki 12. ovih Pravila, odnosno pritiskom na poveznicu „Odjava“ u našem biltenu (newsletteru).

Društvo prikuplja i obrađuje osobne podatke za sljedeće svrhe:

 • radi pružanja usluge koje tražite, kao što je primanje biltena (newsletter),
 • radi prijave na nagradnu igru ili natječaj, radi preuzimanja nagrade i radi objave podataka o dobitniku,
 • radi shvaćanja načina na koji upotrebljavate naše usluge tako da možemo poboljšati Vaše korisničko iskustvo,
 • kako bi Vam ponudili prilagođen sadržaj i oglašavanje.

Društvo prikupljene informacije neće koristiti radi automatiziranog donošenja odluka, što uključuje uporabu osobnih podataka za ocjenu određenih osobnih aspekata povezanih s pojedincem.

Osobito napominjemo da morate imati barem 16 godina kako biste koristili naše usluge u vezi kojih prikupljamo osobne podatke. Ako nemate 16 godina, ne možete koristiti naše usluge. Iznimno, moguće je da prilikom prijave na nagradnu igru ili natječaj tražimo da sudionici imaju barem 18 godina.

4. Dijeljenje osobnih podataka koje ste nam pružili

Društvo može dijeliti sve ili neke od osobnih podataka koje prikupi sa sljedećim primateljima:

s društvom NEPI Croatia Management d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vice Vukova 6, OIB: 94739707578, te s ostalim društvima koja posluju u okviru NEPI Rockcastle grupe

s poslovnim partnerima Društva (društva pružatelji informatičkih usluga i društva s kojima ostvarujemo suradnju u području marketinga, a koja imaju sjedište u Republici Hrvatskoj),s time da pružatelji informatičkih usluga (tzv. software usluge u oblaku) mogu imati sjedište izvan Europske unije, s pravosudnim tijelima Republike Hrvatske, sukladno primjenjivima propisima,

U slučaju da će se Vaši osobnih podaci dijeliti s primateljima koji imaju sjedište izvan Europske unije, bit će poduzete sve mjere kojima se osigurava da je takav prijenos zakonit.

5. Izjava o zakonitosti poslovanja grupe NEPI Rockcastle

Pročitajte Izjavu o zakonitosti poslovanja grupe NEPI Rockcastle

6. Razdoblje prikupljanja osobnih podataka koje ste nam pružili

Vaše ćemo osobne podatke prikupljati i obrađivati ovisno o tome za koje svrhe ste pružili dotične osobne podatke. Konkretno, osobni podaci će biti pohranjeni u sljedećim periodima:

 • podaci koje koristimo za slanje biltena (newslettera): sve dok postoji valjana i zakonita privola za obradu osobnih podataka,
 • podaci koje koristimo za izvršavanje usluga na Vaš zahtjev: sve dok usluga ne bude izvršena,
 • podaci koje prikupimo u svrhu prijave na nagradnu igru ili natječaj: sve dok dotična nagradna igra ili natječaj traje. Međutim, imajte na umu da ćemo osobne podatke svih dobitnika obrađivati i nakon dovršetka dotične nagradne igre ili natječaja, ali najdulje za razdoblje od 5 godina, računajući od datuma završetka dotične nagradne igre ili natječaja i to radi obrane u potencijalnim pravnim postupcima.

Vaši podaci će u svakom slučaju biti obrađivani samo dok postoji zakonita svrha za obradu osobnih podataka.

7. Posebno o obradi osobnih podataka u svrhu slanja biltena (newslettera)

Naš bilten (newsletter) je oblik izravnih marketinških poruka u kojima Vas obavještavamo o popustima, događanjima i općenito o novostima u Arena Centru. Kako biste ga mogli primati, potrebno je označiti polja na web stranici lookbook.hr kojima dajete privolu za primanje newslettera te za obradu Vaših osobnih podataka. Prilikom prijave je potrebno upisati Vašu adresu elektroničke pošte, a mogu se upisati ime i prezime.

Vašu privolu možete povući u svakom trenutku, i to pritiskom na tipku Odjavite se (nalazi se na dnu svake poruke) ili odjavom na web stranici.

Radi upravljanja bazom pretplatnika koristimo marketinšku platformu Mailchimp, kojom upravlja društvo The Rocket Science Group LLC, sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama. Navedeno društvo u tom slučaju djeluje kao izvršitelj obrade, pri čemu ima obvezu poduzeti sve potrebne mjere za zaštitu osobnih podataka, u skladu s okvirom europsko-američkog sustava zaštite privatnosti (tzv. Štit privatnosti, odnosno na engleskom jeziku Privacy Shield). Više o Štitu privatnosti možete saznati na mrežnim stranicama Agencije za zaštitu osobnih podataka, dostupnima preko sljedeće poveznice: https://azop.hr/aktualno/detaljnije/vodic-za-gradane-eu-sad-stit-privatnosti.

8. Posebno o prijavama na nagradne igre i natječaje

Periodično organiziramo nagradne igre i natječaje, u suradnji s našim medijskim partnerima. Opseg osobnih podataka koji prikupljamo ovisi o uvjetima konkretne nagradne igre ili natječaja, s time da će sve informacije o obradi osobnih podataka uvijek biti objavljene u pravilima dotične nagradne igre ili natječaja. Prilikom prijave na nagradnu igru ili natječaj uvijek će se nuditi popratna mogućnost prijave na naš periodični bilten (newsletter), pri čemu se tada primjenjuju i pravila o obradi osobnih podataka koje ste nam pružili radi primanja biltena.

Imajte na umu da od Vas tražimo osobne podatke (u svrhu identifikacije) i prilikom preuzimanja nagrade, a moguće je da objavimo i fotografije lica dobitnika na našoj stranici te profilima na društvenim mrežama.

9. Posebno o kolačićima i drugim tehnologijama

Kolačići su datoteke male veličine koje se privremeno pohranjuju na Vašem uređaju, a služe tome da Vaše preferencije i odabiri budu zapamćeni i prilikom sljedećeg posjeta stranici lookbook.hr. Postoji nekoliko kategorija kolačića koji se koriste, konkretno postoje kolačići koji su neophodni za uredno učitavanje Internet stranice, kolačići koji omogućuju veću učinkovitost stranice, kolačići koji prikupljaju informacije o načinu na koji koristite Internet stranicu (iz kojih se kasnije izvode analitički i statistički podaci) te tzv. kolačići treće strane (third-party cookies), čija je primarna svrha integracija dodataka (plugins) koji omogućuju dijeljenja sadržaja s naše Internet stranice na, primjerice, društvenim mrežama.

Više o kolačićima i drugim tehnologijama koje koristimo možete doznati na našoj stranici posvećenoj prikupljanju i korištenju kolačića i drugih tehnologija

10. Vaša prava

Temeljem primjenjivih propisa, Vaša su prava sljedeća:

 • od nas možete zatražiti pristup Vašim osobnim podacima, odnosno imate pravo dobiti informaciju obrađujemo li osobne podatke koji ste odnose na Vas;
 • ako su osobni podaci koji se odnose na Vas netočni, imate pravo (bez nepotrebnog odgađanja) ishoditi ispravak tih podataka, kao i dopuniti ih ako su isti nepotpuni;
 • imate pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas (bez nepotrebnog odgađanja), ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
 • osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • ako povučete privolu na kojoj se obrada temelji i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • ako uložite prigovor na obradu (više o tome niže);
 • ako su osobni podaci nezakonito obrađeni;
 • ako se osobni podaci moraju brisati radi poštovanja neke pravne obveze koja proizlazi iz prava Europske unije ili Republike Hrvatske;
 • osobni podaci su prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva (kao što je e-trgovina);
 • imate pravo ishoditi ograničenje obrade osobnih podataka, ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
 • ako osporavate točnost nekog osobnog podatka, i to za razdoblje koje nam omogućuje da provjerimo točnost tog osobnog podatka;
 • ako je obrada nezakonita, a Vi se protivite brisanju osobnog podatka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
 • ako nam osobni podaci više nisu potrebni za potrebe obrade, no tražite ih radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane nekog pravnog zahtjeva;
 • ako ste uložili prigovor na obradu te čekate potvrdu nadilaze li naši legitimni razlozi za obradu Vaše interese, prava i slobode;
 • imate pravo na prenosivost podataka, odnosno imate pravo zaprimiti osobne podatke koje ste nam pružili zaprimiti u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ih prenijeti drugom voditelju obrade bez ometanja s naše strane. Drugim riječima, imate pravo na izravni prijenos podataka koje obrađujemo, na način da se osobni podaci prenesu od nas (tj. iz naše baze osobnih podataka) drugome voditelju obrade, pod uvjetom da je to tehnički izvedivo;
 • imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koje ste nam pružili;
 • imate pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka, i to na adresu elektroničke pošte azop@azop.hr ili na adresu Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb.

11. Treće strane

Na našoj web stranici nalaze se poveznice (linkovi) koji vode na neke druge web stranice, kao što su profili Društva na društvenim mrežama, stranice javnog transporta kojim možete doći do Arena Centra i sl. Nismo odgovorni za sigurnost ili privatnost bilo kojih podataka koje prikupe te web stranice njihovim korištenjem. Molimo Vas da pažljivo pročitate izjave o privatnosti koje se primjenjuju na tim web stranicama.

12. Kontakt

Za bilo kakva pitanja u vezi primjene ovih pravila privatnosti, možete nam se obratiti putem elektroničke pošte: zastita.podataka@nepirockcastle.com ili na adresu: Calea Floreasca br. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, Sector 1, Bukurešt, Rumunjska (na znanje: NEPI Rockcastle).

Pravne napomene i uvjeti korištenja

1. Intelektualno vlasništvo

Svako korištenje web stranice lookbook.hr (dalje u tekstu: web stranica) podložno je niže navedenim uvjetima. Podaci objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za pojedinačnu upotrebu uz poštivanje svih autorskih prava, drugih prava intelektualnog vlasništva i svih primjenjivih ograničenja. U svim ostalim situacijama podaci se ne smiju dalje kopirati, reproducirati ili na neki način distribuirati bez izričitog pisanog pristanka Arena Center Zagreb d.o.o. U vezi navedenog, korisnicima web stranice je osobito zabranjeno:

 • objavljivati sadržaj web stranice na drugim Internet stranicama;
 • prodavati, dati u najam ili licencu i sl. bilo kakav sadržaj s web stranice;
 • javno prikazivati bilo kakav sadržaj s web stranice;
 • reproducirati, izraditi kopije i uopće koristiti bilo kakav sadržaj s web stranice u komercijalne svrhe.

Također, korištenjem i pregledavanjem web stranice korisnici niti treće osobe ne stječu bilo kakva prava nad sadržajem web stranice niti nad žigovima, autorskim djelima i sl. čiji je nositelj Arena Center Zagreb d.o.o.

2. Dostupnost web stranice i točnost informacija na web stranici

Arena Center Zagreb d.o.o. će uložiti razuman napor kako bi se na web stranici našli točni i aktualni podaci, ali ne može biti odgovorno za njihovu točnost i potpunost. Svi korisnici koji pristupaju web stranici koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost. Arena Center Zagreb d.o.o. neće biti odgovorno ni za kakve izravne, neizravne ili bilo koje druge štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja web stranice  ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju. Također, Arena Center Zagreb d.o.o. će nastojati omogućiti pristup web stranici u bilo kojem trenutku, no ne jamči da će web stranica ili neki njen dio biti dostupni u bilo kojem trenutku, niti se može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu zbog nedostupnosti web stranice.

3. Treće stranice

Web stranica sadrži informacije treće strane i veze do drugih Internet stranica nad kojima Arena Center Zagreb d.o.o. nema kontrolu. Kad god je to moguće, takve se informacije u skladu s time i označavaju. Arena Center Zagreb d.o.o. nije odgovorno niti za točnost niti za bilo koji drugi aspekt takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za takve informacije. Preporuča se proučiti uvjete korištenja primjenjive na tim Internet stranicama. .

4. Dozvoljena upotreba

Korisnici (posjetitelji web stranice) ne smiju:

 • koristiti web stranicu na način koji prouzročuje ili može prouzročiti bilo kakvu štetu,
 • koristiti web stranicu na nezakonit način,
 • provoditi automatizirano prikupljanje podataka s web stranice (tzv. data mining),
 • koristiti bilo kakve podatke prikupljene s web stranice u marketinške svrhe (npr. izravno kontaktiranje potrošača),
 • slati ili prenositi na web stranicu zlonamjeran i/ili štetan softver,
 • izvršavati napade preopterećivanjem web stranice (tzv. Denial-of-Service napadi)

5. Kršenje ovih Pravnih napomena i uvjeta korištenja

Bez dovođenja u pitanje drugih prava koje Arena Center Zagreb d.o.o. ima sukladno primjenjivim propisima, ako dođe do povrede ovdje opisanih uvjeta korištenja ili Arena Center Zagreb d.o.o. ima opravdanih razloga posumnjati da je došlo do povrede istih, Arena Center Zagreb d.o.o. može:

 • poslati jednu ili više opomena korisniku;
 • privremeno ili trajno onemogućiti korisniku pristup web stranici;
 • blokirati IP adresu računala ili drugog uređaja koje pristupa web stranici;
 • pokrenuti sudske i ostale postupke protiv korisnika.

Ako Arena Center Zagreb d.o.o. ne koristi neko od prava navedenih gore, to nipošto neće značiti da se Arena Center Zagreb d.o.o. odriče tih prava.

6. Završne odredbe

Mjerodavno pravo za tumačenje ovih Pravnih napomena i uvjeta korištenja bit će pravo Republike Hrvatske. Arena Center Zagreb d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja ovih Pravnih napomena i uvjeta korištenja, kao i web stranice, na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, i neće biti odgovorno ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.